algemene voorwaarden van Beyond dogs

Kort meeneem lijstje:

– Paspoort met achterblijvend telnr. familie
– Voldoende eten voor de hond.
– Is de hond voor het eerst of erg gehecht aan zijn/haar slaap kussen geef deze dan ook mee.

Beyond dogs verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft.

Beyond dogs zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting, voeding en verzorging van het gastdier.

Beyond dogs mag in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) op kosten van de klant een dierenarts consulteren en die maatregelen nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

Aansprakelijkheid – Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf aansprakelijk is bij schade aan derde en dit ook blijft, ook als zijn hond onder toezicht staat van een ander. Wij adviseren u dan ook om even te controleren of uw hond bij uw eigen WA-verzekering is mee verzekerd. Realiseert u zich dat mocht er iets gebeuren, u te allen tijde volledig aansprakelijk bent voor uw eigen hond, ook al is uw hond bij een ander in huis.

De klant is aansprakelijk jegens Beyond dogs voor verwonding van andere dieren, indien dit is waargenomen door Beyond dogs.

De hond dient vrij te zijn van luizen, vlooien (en teken). Beyond dogs zal dagelijks de honden in het tekenseizoen controleren. Daar dit niet te voorkomen is tijdens de dagelijkse wandelingen.

Wij van beyond dogs zijn voor zo min mogelijk enten. Om ziekten te voorkomen is het wel prettig als uw hond geënt is. Het mag ook volgens een titerbepaling gedaan worden.

Beyond dogs is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Als je de hond hier brengt voor vakantie verblijf geef dan het paspoort van de hond mee en doe daar ook een briefje in met de naam en tel.nr van een familie lid. Mocht er iets met jullie of de hond  gebeuren tijdens de vakantie (wat altijd kan gebeuren) en niet bereikbaar zijn dan kunnen wij contact leggen met het familie lid.

Indien u zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de afgesproken opvangperiode ophaalt, zal Beyond dogs u per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Doet u dit niet, dan heeft Beyond dogs het recht het dier naar een asiel te brengen. U blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asiel kosten.

Door uw hond aan Beyond dogs toe te vertrouwen, accepteert u de algemene voorwaarden.

Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Voor je op vakantie gaat

Lees het bovenstaande even door zodat je niks vergeet als je de hond bij ons komt brengen voor een logeerpartijtje.

 

alvast een fijne vakantie toegewenst

En dit doen honden als jullie weg zijn

Samen in het bos

Ziva en Fien spelletjes doen in het bos

Samen in het bos

Bailey en Hershi op de fiets

In de tuin

Denkspelletjes met water tijdens warm weer

In de tuin

Pim en Sofie slapen na een fijne wandeling in het zonnetje

Wil je, je hond volgen op je vakantiebestemming? Dat kan via een besloten FB groep. Vraag hier mee info over voor je weg gaat. En je mag natuurlijk ook een appje sturen.