Hondenoppas Baarn

Algemene voorwaarden

  • Beyond dogs verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond dat bij haar verblijft.
  • Beyond dogs zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting, voeding en verzorging van de hond.
  • Beyond dogs is bij het ophalen van de hond aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het dier tijdens het verblijf.
  • De klant is aansprakelijk jegens Beyond dogs voor verwonding van andere dieren of personen, indien dit is waargenomen door Beyond dogs.
  • De klant is aansprakelijk jegens Beyond dogs voor schade, veroorzaakt door de hond. Beyond dogs zal alles in het werk stellen om schade te voorkomen, maar zorgt u er dus wel voor dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft.
  • Beyond dogs mag in geval van verwonding of ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) op kosten van de klant een dierenarts consulteren en die maatregelen nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.
  • Het dier zal op de tussen de eigenaar en Beyond dogs overeengekomen datum door de eigenaar worden opgehaald. Indien de eigenaar het dier niet op de overeengekomen datum heeft opgehaald, zullen we contact proberen te zoeken. Ingeval de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning nalatig blijft in het ophalen van het dier, (zonder overleg) vindt eigendomsoverdracht door Beyond dogs (pensionhouder) plaats. U blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen.
  • Voor de loge’s: Wilt u uw eigen gegevens invullen in het entbewijs (hondenpaspoort) en een briefje erbij voegen met de naam en telefoonnummer van een contactpersoon (iemand die in Nederland blijft)? Zo kunnen wij bij bijzonderheden altijd contact opnemen. U bent misschien niet altijd goed bereikbaar en ook u kan wat overkomen.